top of page
Schermafbeelding 2022-11-27 om 11.15.55.png

SPUNGE

WIE BEN IK?

Gesprekken / observaties: SPONS!

Het wordt steeds meer diffuus waar ik eindig en de ander begint.

WAT WIL IK?

Ik wil een ruimte creëren waarin we onze identiteit even vergeten en ons door middel van beweging op een gezamenlijk doel richten.

 

Bestaat zo’n ruimte in het echte leven?

Pont achter CS.

763.jpeg

Define research Question

Hoe kan ik technologie inzetten om onze intermenselijke verbintenis zichtbaar en invoelbaar te maken door middel van samenwerking en beweging?

Wat is ‘een ander’? Waar en wanneer wordt iemand eigenlijk een ander en wanneer ervaar ik deze ander dan als te dichtbij?

Ik wil met dit werk technologie gebruiken om de willekeur van onze identiteit inzichtelijk te maken.

Dit gegeven wil ik gebruiken om mensen met elkaar te verbinden. 

 

Artistic Input (how does the research integrate within Innovation Lab)

In een ruimte waarin zowel de spelers als het publiek met elkaar aanwezig zijn wil ik mixed reality inzetten om een theatraal ritueel te creëren. 

_In deze ruimte krijgt het publiek verantwoordelijkheid voor elkaar en over wat er in deze ruimte gebeurt. 

_Hun aanwezigheid en beweging door de ruimte verandert wat er in de ruimte gebeurt en te zien is. 

_Het publiek zal geleid worden door een aantal mimespelers of dansers, die een dramaturgische lijn in de ruimte in stand houden. Zij gidsen de bezoekers langs een aantal gezamenlijke bewegingsrituelen en kunnen de bezoekers aanzetten om op onderzoek uit te gaan in de ruimte.

Ik wil mixed reality gebruiken om deze spelers bijvoorbeeld op afzonderlijke punten samen een groter wezen te laten worden, het publiek een veranderende avatar aan te meten en om te wisselen in groepsgrootte en verdeling.

Mixed reality geeft me de mogelijkheid om de bezoekers in de ruimte als het ware een identiteits-reset te geven om op een nieuwe manier ingang te bieden tot samenwerken.

Mogelijke concepten voor een ritueel:

Voorbeelden concepten als aanzet tot interactie:

 

 _Visuele impulsen uit de omgeving wegnemen en vanuit niet kunnen zien weer impulsen toevoegen.

_Onderzoek naar groepsdynamiek, – alleen, samen, meerderheid / minderheid. Verhoudingen ten opzichte van elkaar.

_Lichamelijke kenmerken manipuleren. Bijvoorbeeld een toename in volume waardoor ik ineens ongemakkelijk dicht tegen mijn medespelers aankom.

_Een bedreigende situatie ontleden en omkeren – verschillende theatrale ingrediënten verplaatsen zich door de ruimte en krijgen een andere context.

_Gezamenlijk een bouwsel construeren met vorm geluid en tekst

 

Address Technological input

 

_Ik wil gebruik maken van Mixed Reality. Dit middel wil ik inzetten om het publiek zelfstandig door de ruimte te kunnen laten bewegen en het geeft me de macht om hun belevingswereld te manipuleren.

_Om veilig en vrij door de ruimte te kunnen bewegen zal het publiek zich bewust moeten zijn van waar de andere aanwezigen zich in de ruimte bevinden.

Deze vrijheid is essentieel voor het werk. 

_Ik wil onderscheid kunnen maken tussen verschillende individuen in de ruimte. Onder andere om de spelers/gidsen toonbaar te kunnen maken.

_Pass through / Ruimtebepaling? (Mogelijkheid tot manipuleren fysieke ruimte bestaat nog steeds.)

_Qua hardware wil ik gebruik maken van Meta Quest Pro

_Qua software is me aangeraden om gebruik te maken van Niantic Lightship (Pokemon software)

 

How does this question influence the space/time/narrative of (Live) performance?

In meer traditionele vormen van theater blijft de toeschouwer vaak alleen een toeschouwer. Ik wil mijn publiek onderdeel maken van het werk en het op een speelse manier aanzetten om het waarom van hun eigen handelingen te bevragen.

Verbindingen aangaan met andere mensen en tegelijkertijd het construct van de wereld waar we in leven onder de loep nemen. Er is een gebrek aan verbinding met anderen door lichamelijke connectie en beweging. 

We leven in een snelle tijd waarin mensen haast hebben en steeds harder worden in wie ze zeggen te zijn en waar ze voor staan. 

Een groeiend onvermogen om de ander als medemens te zien. Ik hoop dat dit werk een aanzet geeft tot een kijken en onderzoeken dat zich buiten de theatrale ruimte mag voortzetten.

Waar houdt de theatrale ruimte op en waar begint mijn persoonlijke ruimte?

 

Process - how to build toward a prototype

Ik zou voor het onderzoek uit willen gaan van een set-up van 9 personen, waarvan 3 personen een VR-bril zullen krijgen.

Dit geeft me ruimte om groepsdynamiek te testen en het verschil tussen wel of geen bril goed in kaart te kunnen brengen.

Te doen!

Team samenstellen:

 

Scenograaf/beeldmaker

Chorograaf/bewegingscoach

Componist (eventueel plus stem/zang)

Dramaturg

Programmeurs – 2X?

Performer (s)

Producent

Testpubliek

 

Fase 1

 

Planning:

Onderzoek naar beweging en interactie in de echte wereld. 

Samenkomen in de speelruimte kennismaking / spelen - uitprobeerfase

Bewegingsvocabulaire ontwikkelen gidsen: uitnodigen, meenemen, sturen, aantrekken, afstoten, 

Onderzoek naar beeld in combinatie met beweging – actie / reactie. 

Onderzoek naar geluid in combinatie met beweging – actie / reactie.

Beeld en geluidsdatabase aanleggen.

Testpubliek ondervragen

Beginnen ontwikkelen eerste prototype

Onderzoeksvragen:

Wat is het invloed van de theatrale ruimte op mijn belevingswereld en beweging?

Waar en wanneer wordt iemand een ander?

Waar zit de emotionele waarde van een lichamelijke beweging?

 

Nodig:

Scenograaf/beeldmaker

Chorograaf/bewegingscoach

Componist (eventueel plus stem/zang)

Dramaturg

Programmeurs – 2X?

Performer (s)

Producent

Testpubliek

 

Fase 2

 

Planning:

Onderzoeken eerste prototype met testpersonen en feedbackronde.

Feedback gebruik in het ontwikkelen van een dramaturgische lijn

Bewegingsvocabulaire koppelen aan deze dramaturgische lijn.

Volgorde dramaturgische lijn testen.

Testen koppelen verschillende beelden aan specifieke bewegingssequenties.

Verder bouwen aan prototype (2)

Testpubliek uitnodigen voor test met prototype (work in progress) en feedbackronde.

 

Onderzoeksvragen:

Hoe kunnen we beweging inzetten om een dramaturgische lijn te vormen.

Hoe maken we onderscheid tussen hoe we verschillende situaties en bewegingen ervaren

 

Nodig:

Scenograaf/beeldmaker

Chorograaf/bewegingscoach

Componist (eventueel plus stem/zang)

Dramaturg

Programmeurs – 2X?

Performer (s)

Producent

Testpubliek

 

 

Fase 3 

 

Planning:

Feedback toepassen en aanscherpen prototype

Prototype uitproberen met verschillende doelgroepen plus aansluitend feedbackrondes

Presentatieversie en vorm uitwerken

 

Onderzoeksvragen:

Hoe kunnen we het werk optimaliseren

 

Nodig:

Scenograaf/beeldmaker

Chorograaf/bewegingscoach

Componist (eventueel plus stem/zang)

Dramaturg

Programmeurs – 2X?

Performer (s)

Producent

Testpubliek

Schermafbeelding 2022-11-27 om 17.53.01.png
bottom of page